Polityka Prywatno艣ci

Scaleity Sp. z o. o. z siedzib膮 w Olsztynie zgodnie z art. 13 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), zwane w tre艣ci RODO, informuje, 偶e:

 1. Administratorem danych osobowych, zwanym dalej Administratorem jest Scaleity Sp. z o. o. z siedzib膮 w Olsztynie, ul. Towarowej 20b, 10-417 Olsztyn, NIP: 7393952622, REGON: 388694134.
 2. Z Administratorem mo偶na skontaktowa膰 si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:
  1. listownie na adres siedziby: Towarowa 20b, 10-417 Olsztyn;
  2. przez e-mail: hello@scaleity.com.
 3. Administrator nie wyznaczy艂 inspektora ochrony danych.
 4. Administrator b臋dzie przetwarza艂 dane osobowe w celu:
  1. podj臋cia na Pa艅stwa 偶膮danie dzia艂ania przed zawarciem umowy lub wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. ewentualnemu ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  3. wykonywania ci膮偶膮cych na Administratorze obowi膮zk贸w prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  4. tworzenia zestawie艅, analiz i innych danych statystycznych na potrzeby Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 5. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych osobowych s膮:
  1. wykonanie umowy zawartej lub podj臋cie 偶膮dania dzia艂a艅 przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. wykonanie obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  3. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 6. Dost臋p do danych mog膮 mie膰:
  1. upowa偶nieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi na rzecz Administratora, kt贸re musz膮 mie膰 dost臋p do danych, aby wykonywa膰 swoje obowi膮zki;
  2. organy w艂adzy publicznej oraz podmioty wykonuj膮ce zadania publiczne lub dzia艂aj膮ce na zlecenie organ贸w w艂adzy publicznej, w zakresie i w celach, kt贸re wynikaj膮 z przepis贸w powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa;
 7. Administrator nie zamierza przekazywa膰 danych do pa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej.
 8. Okres przetwarzania danych jest zwi膮zany z celami i podstawami ich przetwarzania, w zwi膮zku z czym:
  1. dane przetwarzane na podstawie zgody b臋d膮 przetwarzane do czasu cofni臋cia zgody;
  2. dane przetwarzane na podstawie wymog贸w ustawowych b臋d膮 przetwarzane przez czas wskazany we w艂a艣ciwych przepisach prawa;
  3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora b臋d膮 przetwarzane do czasu skutecznego z艂o偶enia sprzeciwu lub ustania tego interesu.
 9. Prawa zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  2. prawo dost臋pu do danych osobowych;
  3. prawo 偶膮dania sprostowania danych osobowych;
  4. prawo 偶膮dania usuni臋cia danych osobowych;
  5. prawo 偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  6. prawo wyra偶enia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze wzgl臋du na szczeg贸ln膮 sytuacj臋 鈥 w przypadkach, kiedy dane s膮 przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  7. prawo do przenoszenia danych osobowych;
  8. do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa
 10. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Informacje dotycz膮ce Prywatno艣ci i Plik贸w Cookies

 1. Zasady prywatno艣ci

Scaleity Sp. z o. o. z siedzib膮 w Olsztynie (dalej: Sp贸艂ka) informuje, 偶e dane gromadzone w dziennikach log贸w os贸b odwiedzaj膮cych stron臋 www.scaleity.com s膮 wykorzystywane tylko w celu administrowania serwerem strony. Sp贸艂ka nie gromadzi danych o identyfikacji u偶ytkownik贸w strony, ponadto 偶adne dane u偶ytkownik贸w stron, kt贸re maj膮 charakter identyfikuj膮cy nie s膮 zbierany do 偶adnych cel贸w i nie s膮 przekazywane dalej. Logi s膮 zbierane i przechowywane przez czas nieokre艣lony i stanowi膮 dla Sp贸艂ki materia艂 informacyjny, kt贸ry s艂u偶y do prawid艂owego administrowania serwisem. Dane w nich zawarte nie s膮 przekazane nikomu poza osobami upowa偶nionymi przez Sp贸艂k臋 do administrowania serwerem oraz sieci膮 Sp贸艂ki.

W zwi膮zku z praktyk膮 dominuj膮cej cz臋艣ci serwis贸w 鈥瀢ww鈥, Sp贸艂ka przechowuje zapytania http skierowane do serwera strony. W zwi膮zku z faktem, 偶e podczas przegl膮dania tre艣ci strony www.scaleity.com s膮 one identyfikowane przez adresy URL. Tym samym w plikach log贸w serwera strony s膮 przechowywane nast臋puj膮ce informacje:

 1. publiczny adres IP komputera z kt贸rego nadesz艂o zapytanie
 2. nazw臋 stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protok贸艂 HTTP,
 3. nazwa u偶ytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 4. czas nadej艣cia zapytania,
 5. pierwszy wiersz 偶膮dania HTTP,
 6. kod odpowiedzi HTTP,
 7. liczb臋 wys艂anych przez serwer bajt贸w,
 8. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u偶ytkownika, w przypadku gdy przej艣cie do strony Urz臋du nast膮pi艂o przez odno艣nik,
 9. informacje o przegl膮darce u偶ytkownika,
 10. informacje o b艂臋dach, jakie nast膮pi艂y przy realizacji transakcji HTTP.

Sp贸艂ka zaznacza, 偶e ww. dane nie s膮 skojarzone z konkretnymi osobami odwiedzaj膮cymi stron臋 www.scaleity.com i w 偶aden spos贸b nie prowadz膮 do zbierania danych o indywidualnych u偶ytkownikach strony. Niemniej Sp贸艂ka z uwagi na ch臋膰 zapewnienia najwy偶ej jako艣ci obs艂ugi poprzez stron臋 internetow膮 analizuje pliku z logami w celu ustalenia: kt贸re strony s膮 odwiedzane najcz臋艣ciej, jakie przegl膮darki internetowe s膮 stosowane przez u偶ytkownik贸w serwisu, a tak偶e czy struktura strony nie zawiera b艂臋d贸w.

 1. Pliki Cookies

Sp贸艂ka informuje, 偶e mechanizm plik贸w Cookies nie jest wykorzystywany przez Sp贸艂k臋 do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o u偶ytkownikach strony www.scaleity.com, w tym tak偶e do 艣ledzenia czy nawigacji. Pliki Cookies (tzw. Ciasteczka) nie przechowuj膮 danych osobowych i innych informacji o u偶ytkownikach strony.

Pliki Cookies s膮 wysy艂ane przez serwer internetowy Sp贸艂ki do przegl膮darki u偶ytkownika i przechowywane na jego komputerze. Ciasteczka pomagaj膮 analizowa膰 ruch sieciowy i rozpoznaj膮, kt贸ra cz臋艣膰 strony internetowej by艂a odwiedzana. Sp贸艂ka u偶ywa r贸wnie偶 plik贸w Cookies, by m贸c traktowa膰 u偶ytkownik贸w indywidualnie, dostosowuj膮c tym samym dzia艂ania do potrzeb poprzez gromadzenie oraz zapami臋tywanie informacji o preferencjach go艣ci. Informacje te s膮 wykorzystywane wy艂膮cznie do cel贸w analizy danych statystycznych, nast臋pnie za艣 s膮 usuwane z systemu Sp贸艂ki.

Sp贸艂ka wykorzystuje nast臋puj膮ce plik Cookies:

 1. Niezb臋dne pliki Cookies
 2. Wydajno艣ciowe pliki Cookies
 3. Funkcjonalne pliki Cookies.

Wi臋cej informacji o plikach Cookies mo偶na znale藕膰 na: https://wszystkoociasteczkach.pl/

 1. Inne informacje

Strona internetowa Sp贸艂ki zawiera odno艣niki do innych witryn 鈥瀢ww鈥 mimo to, Sp贸艂ka nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zasady prywatno艣ci obowi膮zuj膮cego na tych stronach, a tak偶e za tre艣ci prezentowane na ich serwerach.

W przypadku zmiany zasad prywatno艣ci Sp贸艂ka zrealizuje obowi膮zek informacyjny poprzez odpowiedni膮 modyfikacj臋 powy偶szych zapis贸w i zamieszczenie ich na stronie http://scaleity.com/pl/polityka-prywatnosci/.