fbpx

Polityka Prywatno┼Ťci

Polityka prywatno┼Ťci

 1. INFORMACJE WPROWADZAJ─äCE
 2. Niniejsza polityka prywatno┼Ťci (dalej jako: ÔÇ×PolitykaÔÇŁ) dotyczy informacji
  o przetwarzaniu danych osobowych w SCALEITY SP├ô┼üKA Z OGRANICZON─ä ODPOWIEDZIALNO┼ÜCI─ä z siedzib─ů w Olsztynie (adres: Towarowa 20B, 10-417, Olsztyn, Polska), wpisanej do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy Olsztyn w Olsztynie, IV Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem : 0000894053, NIP: 7393952622, REGON: 388694134 , kapita┼é zak┼éadowy: 8.500,00 z┼é (dalej jako: ÔÇ×ScaleityÔÇŁ albo ÔÇ×AdministratorÔÇŁ).
 3. Polityka skierowana jest do u┼╝ytkownik├│w platformy internetowej, dost─Öpnej na stronie https://Scaleity.com/ (dalej jako: ÔÇ×PlatformaÔÇŁ).
 4. Polityka zawiera informacje o przetwarzanych danych osobowych w procesie rejestracji na Platformie, w trakcie korzystania z Platformy oraz w celu zawarcia i wykonywania umowy o finansowanie z Scaleity lub podmiotami niezale┼╝nymi od Scaleity, kt├│re udzielaj─ů u┼╝ytkownikowi finansowania.
 5. Prywatno┼Ť─ç u┼╝ytkownik├│w Platformy jest dla Scaleity bardzo wa┼╝na. Scaleity dok┼éada wszelkich stara┼ä, aby prywatno┼Ť─ç by┼éa w odpowiedni spos├│b chroniona.
 6. Przez u┼╝ywane w Polityce s┼éowa: ÔÇ×PanÔÇŁ, ÔÇ×PaniÔÇŁ, ÔÇ×u┼╝ytkownikÔÇŁ nale┼╝y rozumie─ç osob─Ö fizyczn─ů korzystaj─ůc─ů z Platformy w swoim imieniu (jako osoba fizyczna prowadz─ůca jednoosobow─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů) albo osob─Ö fizyczn─ů korzystaj─ůc─ů z Platformy w imieniu osoby prawnej, kt├│r─ů ta osoba fizyczna reprezentuje (pracownicy, cz┼éonkowie organ├│w sp├│┼éki i inne osoby, kt├│rych dane zosta┼éy podane w trakcie rejestracji lub korzystania z Platformy).
 7. Polityka nie ma zastosowania do informacji, kt├│re s─ů przetwarzane przez Scaleity, a kt├│re nie stanowi─ů danych osobowych, tj. informacji, kt├│re bezpo┼Ťrednio lub po┼Ťrednio umo┼╝liwiaj─ů identyfikacj─Ö danej osoby fizycznej.
 8. Polityka nie ma zastosowania do przetwarzania danych przez inne podmioty prowadz─ůce strony internetowe, do kt├│rych hiper┼é─ůcza mog─ů znajdowa─ç si─Ö na Platformie. Podmioty te przetwarzaj─ů dane osobowe niezale┼╝nie od Scaleity. W celu uzyskania jakiejkolwiek informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez te podmioty, nale┼╝y skontaktowa─ç si─Ö bezpo┼Ťrednio z tymi podmiotami.

 

 1. INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SCALEITY
 2. Scaleity przetwarza nast─Öpuj─ůce dane osobowe, podane przez Pani─ů/ Pana podczas rejestracji:
 3. a) imi─Ö;
  b) nazwisko;
  c) adres e-mail;
  d) numer telefonu.
 4. Scaleity przetwarza nast─Öpuj─ůce dane osobowe, otrzymane podczas korzystania przez Pani─ů/ Pana z Platformy:
 5. a) adres IP;
  b) numer ID urz─ůdzenia;
  c) dane podane w celu kwalifikacji do finansowania oraz zawarcia umowy o finansowanie, w tym dane przekazywane do podmiotu ┼Ťwiadcz─ůcego us┼éugi p┼éatnicze w celu przekazania u┼╝ytkownikowi finansowania: imi─Ö, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL;
  d) dane sk┼éadaj─ůce si─Ö na szczeg├│┼éy operacji p┼éatniczych wykonywanych do i z Scaleity oraz za po┼Ťrednictwem instrument├│w p┼éatniczych udost─Öpnianych przez partner├│w Scaleity;
  e) dane udost─Öpnione Scaleity przez przekazanie Scaleity dost─Öpu do serwis├│w udost─Öpniaj─ůcych reklamy, serwis├│w p┼éatniczych, rozliczeniowych, bankowych oraz przez przekazywanie Scaleity dokument├│w stanowi─ůcych podstaw─Ö p┼éatno┼Ťci (np. faktura).
 6. Scaleity przetwarza nast─Öpuj─ůce dane osobowe podawane przez Pani─ů / Pana przy komunikowaniu si─Ö z Scaleity:
 7. a) imi─Ö;
  b) nazwisko;
  c) adres e-mail (przy kontakcie mailowym);
  d) numer telefonu (przy kontakcie telefonicznym);
  e) adres (przy kontakcie z wykorzystaniem poczty tradycyjnej).
 8. Scaleity przetwarza nast─Öpuj─ůce dane uzyskane przez Scaleity ze ┼║r├│de┼é zewn─Ötrznych:
 9. a) dane ujawnione w rejestrach Krajowego Rejestru S─ůdowego;
  b) dane ujawnione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej;
  c) dane ujawnione w Rejestrze Beneficjent├│w Rzeczywistych;
  d) dane ujawnione w innych system (w celu wype┼énienia obowi─ůzk├│w przeciwdzia┼éania praniu brudnych pieni─Ödzy i finansowania terroryzmu (AML) oraz zasad Know Your Customer (KYC)).

 

III. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych odbywa si─Ö zgodnie z wymogami powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa, w szczeg├│lno┼Ťci zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Og├│lne Rozporz─ůdzenie o Ochronie Danych; dalej jako: ÔÇ×RODOÔÇŁ).

 1. Bezpieczeństwo

W celu ochrony Pani/Pana danych osobowych Administrator wdra┼╝a odpowiednie ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywa┼éo si─Ö zgodnie z RODO, tj. podejmuje rozs─ůdne dzia┼éania i wykorzystuje bariery firewall, techniki szyfrowania SSL, procedury uwierzytelniania, aby chroni─ç dane osobowe przed utrat─ů, kradzie┼╝─ů, niew┼éa┼Ťciwym wykorzystaniem i nieautoryzowanym dost─Öpem, ujawnieniem, zmian─ů i zniszczeniem.

Jednak┼╝e, ┼╝adna transmisja internetowa lub e-mail nie jest nigdy w pe┼éni bezpieczna ani wolna od b┼é─Öd├│w. W szczeg├│lno┼Ťci, poczta elektroniczna wysy┼éana do lub z Scaleity mo┼╝e nie by─ç bezpieczna. Dlatego te┼╝ nale┼╝y zachowa─ç szczeg├│ln─ů ostro┼╝no┼Ť─ç przy podejmowaniu decyzji o tym, jakie informacje przesy┼éane s─ů do Scaleity za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Scaleity (adres: Towarowa 20B, 10-417, Olsztyn, Polska), wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy Olsztyn w Olsztynie, IV Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS: 0000894053.

 1. Dane kontaktowe Administratora

Z Administratorem mo┼╝na si─Ö skontaktowa─ç:

 1. a) pod adresem e-mail: support@Scaleity.com;
  b) pisemnie, przesy┼éaj─ůc korespondencj─Ö na adres:: Towarowa 20B, 10-417, Olsztyn, Polska.
 2. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b─Öd─ů w celu:

 1. a) realizacji us┼éug Administratora, polegaj─ůcych na korzystaniu z Platformy i jej funkcjonalno┼Ťci przed zawarciem umowy o pozyskanie przez u┼╝ytkownika finansowania ÔÇôna podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  b) zawarcia i wykonania umowy o pozyskanie przez u┼╝ytkownika finansowania ÔÇô poniewa┼╝ przetwarzanie jest niezb─Ödne do zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  c) marketingu bezpo┼Ťredniego produkt├│w lub us┼éug Scaleity, a w tym w celu reklamy i promocji tych produkt├│w i us┼éug ÔÇô na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwi─ůzanymi z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ÔÇô poniewa┼╝ przetwarzanie jest niezb─Ödne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), kt├│rym jest mo┼╝liwo┼Ť─ç ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  e) spe┼énienia ci─ů┼╝─ůcych na Administratorze obowi─ůzk├│w prawnych wynikaj─ůcych z w┼éa┼Ťciwych przepis├│w prawa ÔÇô poniewa┼╝ przetwarzanie, w tym przypadku jest niezb─Ödne do wype┼énienia wymog├│w prawnych, kt├│rym Administrator podlega (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 2. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe Administrator b─Ödzie przetwarza─ç w celu:

 1. a) realizacji us┼éug Administratora, polegaj─ůcych na korzystaniu z Platformy i jej funkcjonalno┼Ťci przed zawarciem umowy o pozyskanie przez u┼╝ytkownika finansowania ÔÇô do momentu przedawnienia roszcze┼ä zwi─ůzanych z wykonywaniem tej us┼éugi;
  b) zawarcia i wykonania umowy o pozyskanie przez u┼╝ytkownika finansowania ÔÇô do momentu przedawnienia roszcze┼ä wynikaj─ůcych z zawierania i wykonywania tej umowy;
  c) marketingu bezpo┼Ťredniego produkt├│w lub us┼éug Scaleity, a w tym w celu reklamy i promocji tych produkt├│w i us┼éug ÔÇô w ci─ůgu 5 lat od usuni─Öcia przez u┼╝ytkownika konta na Platformie Scaleity albo do chwili otrzymania przez Scaleity o┼Ťwiadczenia o cofni─Öciu przez Pani─ů/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu albo do momentu zg┼éoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu albo ustalenia, ┼╝e dane osobowe si─Ö zdezaktualizowa┼éy;
  d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwi─ůzanymi z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych ÔÇô do momentu przedawnienia takich roszcze┼ä;
  e) spe┼énienia ci─ů┼╝─ůcych na Administratorze obowi─ůzk├│w prawnych wynikaj─ůcych z w┼éa┼Ťciwych przepis├│w prawa ÔÇô do momentu wyga┼Ťni─Öcia obowi─ůzk├│w przechowywania danych wynikaj─ůcych z przepis├│w prawa.
 2. Kategorie odbiorc├│w danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mog─ů by─ç udost─Öpnione nast─Öpuj─ůcym kategoriom odbiorc├│w danych:

 1. a) podmiotom przetwarzaj─ůcym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom us┼éug IT, dostawcom us┼éug p┼éatniczych, podmiotom prowadz─ůcym marketing dotycz─ůcy Platformy, podmiotom ┼Ťwiadcz─ůcym us┼éugi ksi─Ögowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
  b) podwykonawcom i innym podmiotom wsp├│┼épracuj─ůcym z Scaleity;
  c) firmom kurierskim;
  d) podmiotom trzecim zapewniaj─ůcym finansowanie, z kt├│rymi u┼╝ytkownik zamierza zawrze─ç umow─Ö o finansowanie;
  e) podmiotom trzecim odpowiedzialnym za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Platformy;
  f) podmiotom upowa┼╝nionym na podstawie przepis├│w prawa (s─ůdom, organom pa┼ästwowym).
 2. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Prawa os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo do ┼╝─ůdania dost─Öpu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c) prawo usunięcia danych (w przypadku, gdy nie ma podstaw do tego, aby dane osobowe były przetwarzane);
  d) prawo ograniczenia przetwarzania danych (mo┼╝na ┼╝─ůda─ç ograniczenia przetwarzania danych osobowych wy┼é─ůcznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych dzia┼éa┼ä, je┼╝eli posiadane dane s─ů nieprawid┼éowe lub przetwarzane s─ů bezpodstawnie lub je┼╝eli ich usuni─Öcie nie jest mo┼╝liwe z uwagi na potrzeb─Ö ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä);
  e) prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymywania w ustrukturyzowanym powszechnie u┼╝ywanym formacie nadaj─ůcym si─Ö do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; mo┼╝na te┼╝ zleci─ç przes┼éanie tych danych bezpo┼Ťrednio innemu podmiotowi);
  f) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przes┼éanie takiego ┼╝─ůdania do Administratora na adres e-mail:┬ásupport@Scaleity.com

Cofni─Öcie zgody nie wp┼éywa na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (je┼╝eli dane osobowe s─ů przetwarzane niezgodnie z prawem, mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç w tej sprawie skarg─Ö do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych).

Prawa wymienione od lit. a) do lit. e) powy┼╝ej mo┼╝na zrealizowa─ç poprzez kontakt z Administratorem (dane podane w pkt 15 powy┼╝ej).

 1. Prawo do sprzeciwu

Mo┼╝e Pani/ Pan w ka┼╝dym czasie wyrazi─ç sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), wysy┼éaj─ůc ┼╝─ůdanie na adres e-mail:┬ásupport@Scaleity.com

Scaleity mo┼╝e przetwarza─ç dane osobowe w razie sprzeciwu, je┼╝eli wyka┼╝e istnienie wa┼╝nych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz─Ödnych wobec Pani/Pana interes├│w, praw i wolno┼Ťci lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä.

W ka┼╝dym przypadku, sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpo┼Ťredniego spowoduje zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe udost─Öpnione przez Pani─ů/Pana nie b─Öd─ů podlega┼éy zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Informacje o dobrowolno┼Ťci podania danych

Podanie przez Pani─ů /Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezb─Ödne do realizacji us┼éug Administratora, polegaj─ůcych na korzystaniu z Platformy i jej funkcjonalno┼Ťci oraz zawarcia i wykonania umowy o finansowanie i realizacji pozosta┼éych ww. cel├│w.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Polityka mo┼╝e by─ç uzupe┼éniana lub uaktualniana zgodnie z potrzebami Scaleity w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji u┼╝ytkownikom w zakresie ich danych osobowych. O wszelkich zmianach Polityki u┼╝ytkownicy zostan─ů poinformowani na Platformie.
 3. Nowa wersja Polityki b─Ödzie udost─Öpniona na Platformie wraz ze stosownym komunikatem i b─Ödzie obowi─ůzywa┼éa w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na Portalu. Dalsze korzystanie z Platformy przez u┼╝ytkownika b─Ödzie uwa┼╝ane za wyra┼╝enie zgody na nowe brzmienie Polityki.

 

POLITYKA COOKIES

 1. INFORMACJE WPROWADZAJ─äCE
 2. Niniejsza polityka cookies (dalej jako: ÔÇ×PolitykaÔÇŁ) dotyczy informacji o plikach cookies w SCALEITY SP├ô┼üKA Z OGRANICZON─ä ODPOWIEDZIALNO┼ÜCI─ä z siedzib─ů w Olsztynie (adres: Towarowa 20B, 10-417, Olsztyn, Polska), wpisanej do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy Olsztyn w Olsztynie, IV Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS: 0000894053, NIP: 7393952622, REGON: 388694134 (dalej jako: ÔÇ×ScaleityÔÇŁ).
 3. Polityka skierowana jest do u┼╝ytkownik├│w platformy internetowej, dost─Öpnej na stronie https://Scaleity.com/ (dalej jako: ÔÇ×PlatformaÔÇŁ).
 4. W razie dodatkowych pyta┼ä dotycz─ůcych wykorzystywania przez Scaleity plik├│w cookies, mo┼╝na skontaktowa─ç z Scaleity w nast─Öpuj─ůcy spos├│b:
 5. a) adres: Towarowa 20B, 10-417, Olsztyn, Polska;
  b) e-mail: support@Scaleity.com;
 6. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES
 7. Zgoda na korzystanie z plik├│w cookies

Zgodnie z warunkami Polityki, zgoda na korzystanie z plik├│w cookies podczas pierwszej wizyty na Platformie pozwala na korzystanie z plik├│w cookies przy ka┼╝dej kolejnej wizycie na Platformie.

 1. Informacja o korzystaniu z plik├│w cookies

Platforma u┼╝ywa plik├│w cookies. Przegl─ůdaj─ůc Platform─Ö korzysta Pani/ Pan z urz─ůdzenia lub przegl─ůdarki (oprogramowania na komputerze), kt├│re umo┼╝liwia zapisywanie plik├│w cookies. Standardowo wi─Ökszo┼Ť─ç przegl─ůdarek internetowych domy┼Ťlnie akceptuje zapisywanie plik├│w cookies.

Informacje mog─ů by─ç gromadzone w spos├│b bierny, tj. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Pani─ů/ Pana i przekazywane z u┼╝yciem plik├│w cookies, gdy korzysta Pani/ Pan ze strony zgodnie z ustawieniami przegl─ůdarki lub urz─ůdzenia do przegl─ůdania stron internetowych ÔÇô tre┼Ťci dost─Öpnej w Internecie, a ustawienia zezwalaj─ů na zapisywanie plik├│w cookies. Posiada Pani/ Pan mo┼╝liwo┼Ť─ç okre┼Ťlenia warunk├│w korzystania z plik├│w cookies przy u┼╝yciu ustawie┼ä w┼éasnej przegl─ůdarki internetowej.

 1. Znaczenie plik├│w cookies

Pliki cookies (tzw. ÔÇ×ciasteczkaÔÇŁ):

 1. a) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plik├│w tekstowych, kt├│re s─ů wysy┼éane i zapisywane na Pani/ Pana komputerze lub innym urz─ůdzeniu, gdy odwiedza Pani/ Pan dan─ů stron─Ö internetow─ů, w tym stron─Ö internetow─ů na kt├│rej znajduje si─Ö Platforma;
  b) zawieraj─ů dane informatyczne niezb─Ödne do prawid┼éowego dzia┼éania Platformy;
  c) kojarzone s─ů wy┼é─ůcznie z przegl─ůdark─ů konkretnego urz─ůdzenia i nie zawieraj─ů danych personalnych (imienia i nazwiska) u┼╝ytkownika, a identyfikuj─ů dane komputera i przegl─ůdarki u┼╝ywanych do przegl─ůdania stron internetowych;
  d) nie pobieraj─ů poufnych informacji z komputera lub innego urz─ůdzenia u┼╝ytkownika i na ich podstawie nie mo┼╝na ustali─ç to┼╝samo┼Ťci u┼╝ytkownika;
  e) nigdy nie zapisuj─ů Pani/ Pana loginu ani szczeg├│┼é├│w logowania i informacji dotycz─ůcych bezpiecze┼ästwa.
 2. Cel wykorzystania plik├│w cookies
 3. a) Scaleity u┼╝ywa plik├│w cookies, kt├│re s─ů niezb─Ödne, aby umo┼╝liwi─ç Pani/ Panu poruszania si─Ö po Platformie albo w celu zapewnienia pewnych podstawowych funkcji. Celem wykorzystywania plik├│w cookies jest zapewnienie efektywnego korzystania z Platformy, a w szczeg├│lno┼Ťci dostosowanie si─Ö do sposob├│w korzystania z niej przez u┼╝ytkownik├│w oraz u┼éatwienie u┼╝ytkownikom korzystania z Platformy podczas jej przegl─ůdania, a tak┼╝e p├│┼║niejszego skojarzenia u┼╝ytkownika w przypadku ponownego po┼é─ůczenia Platformy z urz─ůdzeniem, na kt├│rym zosta┼éy zapisane;
  b) Scaleity umieszcza w Pani/ Pana przegl─ůdarce plik identyfikacyjny pomagaj─ůcy odr├│┼╝ni─ç Pani─ů/ Pana od innych u┼╝ytkownik├│w i zapewni─ç lepszy odbi├│r wizualny Platformy oraz ulepszy─ç Platform─Ö. ┼Üledzone s─ů takie informacje jak: ilo┼Ť─ç poprzednich wizyt, czas sp─Ödzony na Platformie, wykonywane czynno┼Ťci. Dane te s─ů przechowywane od kilku minut do dw├│ch lat (w zale┼╝no┼Ťci od celu).
 4. Rodzaje wykorzystywanych plik├│w cookies
 5. a)┬ácookies tymczasoweÔÇô zwi─ůzane z tzw. sesj─ů, tj. utrzymywane tylko, podczas gdy przegl─ůdarka jest uruchomiona i przechowywane w urz─ůdzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy┼é─ůczenia przegl─ůdarki internetowej;
  w momencie jej zamkni─Öcia pliki cookies s─ů kasowane;
  b)┬ácookies trwa┼ée┬áÔÇô zachowywane na twardym dysku u┼╝ytkownika, tj. zapisywane przez przegl─ůdark─Ö i wa┼╝ne do ustalonej daty wyga┼Ťni─Öcia, chyba ┼╝e u┼╝ytkownik usunie je przed dat─ů wyga┼Ťni─Öcia;
  c)┬ácookies niezb─Ödne┬áÔÇô dla cel├│w bezpiecze┼ästwa i zapewnienia podstawowych, konstrukcyjnych funkcji Platformy;
  d)┬ácookies analityczne┬áÔÇô dla cel├│w identyfikowania i liczenia u┼╝ytkownik├│w Platformy;
  e)┬ácookies kierunkowe┬áÔÇô do cel├│w badania preferencji u┼╝ytkownik├│w poprzez rozpoznawanie stron i link├│w ┼Ťledzonych przez u┼╝ytkownik├│w.
 6. Mo┼╝liwo┼Ť─ç wy┼é─ůczenia plik├│w cookies

W wielu przypadkach opcja zapisywania plik├│w cookies jest domy┼Ťlnie w┼é─ůczona. Jednak w ka┼╝dej chwili mo┼╝e Pani/ Pan samodzielnie dokona─ç zmian w ustawieniach plik├│w cookies i wy┼é─ůczy─ç albo w┼é─ůczy─ç mechanizm plik├│w cookies. Dokonanie zmian jest mo┼╝liwe poprzez wej┼Ťcie w ustawienia przegl─ůdarki internetowej, z kt├│rej Pani/ Pan korzysta.

Mo┼╝liwe jest skonfigurowanie przegl─ůdarki internetowej w taki spos├│b, ┼╝e ca┼ékowicie zostanie wy┼é─ůczona mo┼╝liwo┼Ť─ç przechowywania plik├│w cookies na dysku twardym Pani/ Pana komputera.

Informacje dotycz─ůce ustawie┼ä plik├│w cookies takich jak ÔÇô blokowanie, usuwanie, mo┼╝na znale┼║─ç w materia┼éach pomocy przegl─ůdarki lub urz─ůdzenia, z kt├│rego Pani/ Pan korzysta.

Mo┼╝liwe jest tak┼╝e skorzystanie z informacji na ┬ástronach:┬á1)┬áhttp://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/,┬á2)┬áwww.allaboutcookies.org,┬á3)┬áwww.youronlinechoices.eu, kt├│re zawieraj─ů procedur─Ö wy┼é─ůczenia plik├│w cookies w przegl─ůdarce lub urz─ůdzeniu.

 1. Wy┼é─ůczenie plik├│w cookies w przegl─ůdarce ÔÇô konsekwencje

Wy┼é─ůczenie stosowania plik├│w cookies w Pani/ Pana przegl─ůdarce mo┼╝e wp┼éywa─ç na mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z Platformy i wi─ůza─ç si─Ö z niedogodno┼Ťciami podczas korzystania z Platformy.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka mo┼╝e by─ç uzupe┼éniana lub uaktualniana zgodnie z potrzebami Scaleity w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji u┼╝ytkownikom w zakresie plik├│w cookies. O wszelkich zmianach Polityki u┼╝ytkownicy zostan─ů poinformowani na Platformie.
 2. Nowa wersja Polityki b─Ödzie udost─Öpniona na Platformie wraz ze stosownym komunikatem i b─Ödzie obowi─ůzywa┼éa w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na Portalu. Dalsze korzystanie z Platformy b─Ödzie uwa┼╝ane za zgod─Ö na nowe brzmienie Polityki.